Page 2 - Brosjyre Stakittgjerde
P. 2

Enkel montering


      1  Velg den stolpetype som passer deg best. Brukes gamle eller nye T-stolper i stål, bruk trykk-
        impregnert materiale i tillegg, f. eks. 2”x1,5”, disse skrus fast fra baksiden.


      2  De horisontale profilene skrus fast til gjerdestolpene. Skjøtes mitt på gjerdestolpen med skruer i
        begge ender. Velg den høyde fra bakken som passer ditt gjerde best.

      3  Klips på nedre dekkprofiler, slik at festeskruene blir skjult.


      4  Stakittprofilene festes med selvborende skruer fra baksiden. Velg den avstanden mellom stakitt-
        profilene som passer ditt gjerde best. Legg gjerne en treplanke, “2x4” på bakken som hjelp for å
        sette stakittprofilene på ved montering, - da blir høyden lik.


      5  Klips tilpassede stykker av dekkprofilen på plass på baksiden mellom stolpene.
        Skruene blir nå skjult.


      6  Fest til slutt toppstykke ved å banke det lett på plass, bruk gjerne litt lim
        (Gjerne hvit fugemasse, type Tech 7 el. tilsvarende)                       www.stakittgjerde.no
   1   2